Jak být úspěšný?

Aneb návod na získání toho, co si přejeme!

Byla jsem na semináři, kde jsme se bavili o tom, jak dosáhnout úspěchu. Všichni chceme být ve svém životě úspěšní, ať už to znamená pro každého z nás cokoliv. Lektor na přednášce nám sdělil následující mechanismus:

Informace -> znalosti -> sebevědomí -> aktivita -> zvyky -> ÚSPĚCH

Velmi mne to zaujalo, protože jsem si ta slova okamžitě přirovnala k dosažení cílů ve fitness. Příkladem velmi častým jsou stravovací návyky či zařazení pravidelné pohybové aktivity.

Občas si klienti myslí, že je trenér či poradce spasí a vlastně oddře všechno za ně. Nebo že jim sdělí něco, co ještě neví a to je osvítí. Ano, to se může stát, ale z mých zkušeností mnoho lidí vlastně ví, co má dělat a přesto to nedělá. Důvody jsou různé – počínaje neznalostí, leností, přes nedostatek motivace, odlišné priority až po zdravotní problémy, které je mohou limitovat v každodenním životě. Zjistila jsem, že největším přínosem mé práce je vlastně samotná přítomnost mě jako trenéra, s kterým mají klienti spojenou motivaci, důvěru i závazek. A najednou jde všechno snáz a začínají se realizovat tolik vytoužené cíle. Jde totiž o to, že knihy ani časopisy nikdy neodpoví na konkrétní situaci daného člověka. Jsou to skvělé informační kanály, ale každý má jiné problémy, spoustu dotazů a žije v situacích, s kterými si neví rady. A proto je práce osobního trenéra či nutričního poradce tak důležitá.

Ale zpět ke zmíněné formulce. Začíná slovem informace. Základem pro dosažení úspěchu je vlastně důležité vědět JAK a CO! Často opakovaná informace vytváří znalosti. Moji klienti si na mě mnohokrát vzpomenou v práci, že mají držet ramena od uší či rovná záda 🙂 Opakuji některé “povely” stále dokola, až je to občas otravné, ale dobře vím, že se tím snažím danému člověk uploadovat do mozku nový vzorec chování. Oni i ví důvod. Z informace se vlastně snažím udělat znalost.

Jakmile máme znalosti, které aplikujeme (a lze to uplatnit na jakoukoliv situaci), získáváme sebevědomí v té dané oblasti. Jednoduše řečeno – máme pevnější půdu pod nohama. Například: když víme co jíst a máme znalosti o novém stravovacím režimu, dostává se nám větší jistoty, kterou přetavíme do činů. Začneme dané znalosti realizovat. Přichází tak aktivita.

Opakovanou aktivitou nebo-li činností se vytváří zvyk. Zvyk je mnohdy to, o co při změně našeho životního stylu usilujeme. Zvyk je záludná dáma převlečená do nevinného roucha. Tváří se, že to půjde snadno a přesto je to někdy fuška. Musíme si uvědomit, že pro tvorbu zvyku potřebujeme čas, trpělivost a disciplínu. Co se času týká, trvá to konkrétně něco okolo 28 dní. Je to proces, který má své fáze. Až na konci celého procesu se vytvoří zvyk, ale mnoho lidí to vzdá dříve. Proto je zásah a podpora poradce ve správnou chvíli kardinální. Překonáme-li některý úskalí spojená s tvorbou nového návyku, můžeme čerpat tolik vytoužené benefity, ať už jsou v oblasti fitness spojené s úbytkem tuků, odstraněním zdravotních obtíží či lepší kondicí.

ÚSPĚCH je na světě 🙂

Buďme proto trpěliví ve své snaze změnit zajeté rituály. Buďme k našemu tělu shovívaví a dávejme mu to, co potřebuje. A pokud si přece jen nevíte rady s dalším krokem, neváhejte se na mě obrátit 🙂