Datum nabytí účinnosti: březen 2020

Následující zásady ochrany osobních údajů upravují postupy online shromažďování informací společnosti Kaufman Family s.r.o (IČ 04229223, sídlem Přívozní 1, Praha 7) pod značkou Lifestyle Movement (dále jen „my“, „nás“ nebo „nám“). Konkrétně nastiňuje druhy informací, které o vás shromažďujeme, když používáte naše webové stránky a odkazy ke stažení materiálů (dále souhrnně jen „Stránky“), a způsoby, jakými tyto informace využíváme. Tyto zásady ochrany osobních údajů, včetně našeho prohlášení o soukromí dětí, se nevztahují na informace, které nám poskytnete nebo které shromáždíme off-line a/nebo jinými prostředky (na příklad při živé události, prostřednictvím telefonu či pošty).

Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů. Návštěvou a užíváním našich Stránek souhlasíte s tím, že vaše užívání našich Stránek a jakýkoli spor ohledně ochrany soukromí se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů. Jelikož je síť médium, které se vyvíjí, budeme možná v určitém okamžiku v budoucnosti potřebovat naše zásady ochrany osobních údajů změnit, v takovém případě změny těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na těchto webových stránkách a aktualizujeme datum nabytí účinnosti zásad tak, aby odráželo změny. Dalším pokračováním užívání Stránek poté, co zveřejníme takovéto změny, přijímáte zásady ochrany osobních údajů ve změněném znění.

Jak shromažďujeme a využíváme informace

Můžeme shromažďovat a uchovávat osobní nebo jiné informace, které nám dobrovolně poskytnete online, když používáte Stránky (např. když jste na Stránkách nebo když prostřednictvím e-mailu odpovíte na některou rubriku uvedenou na Stránkách). lstylemovement.cz nebo lstylemovement.com kontaktuje pouze jednotlivce, kteří o to výslovně požádají, nebo v případě, že se přihlásili k odběru našich sdělení, zúčastnili se jedné z našich akcí nebo si zakoupili jeden z našich produktů. Shromažďujeme osobní identifikační informace od našich uživatelů během online registrace a online nakupování. Tyto informace obecně zahrnují jméno a e-mailovou adresu pro účely registrace nebo dobrovolné („opt-in“) účely a jméno, poštovní adresu a údaje o kreditní kartě, jestliže se registrujete na naše akce nebo nakupujete naše produkty. Veškeré tyto informace nám poskytujete vy.

Rovněž shromažďujeme a uchováváme informace, které jsou vygenerovány automaticky, když si online prohlížíte naše Stránky. Můžeme například shromažďovat informace o vašem počítačovém připojení k internetu, které nám mimo jiné umožní zlepšit podání našich webových stránek a měřit provoz na Stránkách. Také můžeme používat standardní funkce nacházející se v prohlížecím softwaru zvané „cookies“ ke zlepšení vašich zkušeností se Stránkami. Cookies jsou malé soubory, které váš webový prohlížeč umisťuje na váš pevný disk za účelem vedení záznamů. Tím, že ukazují, jak a kdy návštěvníci stránky používají, nám cookies pomáhají uvádět reklamy a inzeráty, určit, kolik unikátních návštěvníků nás navštěvuje, a vysledovat uživatelské trendy a vzorce. Díky nim také nemusíte opětovně zadávat své preference v určitých oblastech Stránek, kam jste už předtím mohli zadat informace o preferencích. Stránky mohou také používat webové prezenční signály (jednopixelové grafické soubory, také známé jako „průhledné obrazy v GIF“) pro přístup ke cookies a počítání uživatelů, kteří navštěvují Stránky nebo otevírají e-mailové zprávy ve formátu HTML.

Informace, které od vás shromažďujeme, když používáte Stránky, využíváme různými způsoby, včetně využití informací k úpravě funkcí na míru; uvádění reklam a inzerátů, které se objevují na Stránkách; a k zpřístupňování dalších nabídek prostřednictvím e-mailu, přímých reklamních zásilek nebo jinak. Také můžeme vaše informace poskytovat pro nejrůznější účely třetím osobám, jako jsou např. poskytovatelé služeb smluvních dodavatelů a vydavatelé a inzerenti jako třetí strany. Pokud nás nevyrozumíte postupem popsaným níže, vyhrazujeme si právo používat a poskytnout veškeré informace, které od vás a o vás shromáždíme, když používáte stránky, třetím osobám jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu, jako např. umožnit nám nebo třetí straně poskytnout vám informace o produktech a službách. Jestliže si nepřejete, aby byly vaše informace používány k těmto účelům, musíte koordinátorovi online ochrany osobních údajů, jehož adresa je uvedena na konci těchto zásad ochrany osobních údajů, zaslat dopis se žádostí, aby vaše údaje odstranil ze všech seznamů informací, které by mohly být použity k těmto účelům nebo které by mohly být poskytnuty či prodány třetím stranám.

Mějte prosím na paměti, že kdykoli dobrovolně zpřístupníte své osobní informace, aby je online prohlížely třetí strany – například na vývěskách (message boards), weblozích, prostřednictvím e-mailu nebo na diskuzních stránkách (chatovacích prostorách) – tyto informace mohou vidět, shromažďovat a používat kromě nás i další. Nemůžeme být odpovědní za jakékoli nepovolené využití takovýchto informací třetí stranou.

Někteří z našich reklamních agentů třetí strany a reklamních serverů, kteří umisťují a představují inzeráty a reklamy na Stránkách, od vás mohou rovněž shromažďovat informace prostřednictvím cookies, webových prezenčních signálů nebo podobných technologií. Tito inzerenti třetích stran a reklamní servery mohou využívat informace, které shromažďují, s cílem pomoci prezentovat své reklamy a inzeráty, aby pomohly měřit a zkoumat účinnost reklam a inzerátů, nebo k jiným účelům. Používání a shromažďování vašich informací těmito inzerenty třetích stran a reklamními servery se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů třetích stran a nevztahují se na ně naše zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran a reklamních serverů se totiž mohou od našich zásad lišit. Máte-li jakékoli obavy o používání cookies a webových prezenčních signálů třetí strany nebo o využití vašich informací, měli byste navštívit webové stránky třetí strany a prohlédnout si její zásady ochrany osobních údajů.

Stránky rovněž obsahují odkazy na jiné webové stránky a poskytují přístup k produktům nebo službám nabízeným třetími stranami, na jejichž zásady ochrany osobních údajů nemáme vliv. Pokud prostřednictvím Stránek vstoupíte na jiné webové stránky nebo koupíte produkty či služby třetí strany, využití jakýchkoli vámi poskytnutých informací se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů provozovatele stránek, které navštěvujete, nebo dodavatele takovýchto produktů či služeb. 

Některé obsahy, produkty a služby můžeme zpřístupnit i prostřednictvím našich stránek nebo tak, že vám zašleme e-mailová sdělení prostřednictvím kooperativních vztahů s dodavateli třetích stran, kdy se na Stránkách objeví značky našeho dodavatelského partnera ve spojení s takovým obsahem, produkty a/nebo službami. Můžeme s naším dodavatelským partnerem sdílet jakékoli informace, které poskytnete nebo které jsou shromážděny během návštěvy jakýchkoli stránek, jež jsou zpřístupněny ve spolupráci s naším dodavatelským partnerem. V některých případech od vás může dodavatelský partner shromažďovat informace přímo, v takových případech mohou zásady ochrany osobních údajů našeho dodavatelského partnera platit pro využití vašich informací dodavatelským partnerem. Zásady ochrany osobních údajů našich dodavatelských partnerů se mohou lišit od našich. Máte-li jakékoli otázky týkající se zásad ochrany osobních údajů jednoho z našich dodavatelských partnerů, měli byste se ohledně dalších informací spojit přímo s dodavatelským partnerem.

Upozornění: příležitostně můžeme poskytnout informace o našich návštěvnících, jestliže je toto poskytnutí informací vhodné k dodržování právních předpisů nebo k ochraně práv, vlastnictví nebo bezpečnosti uživatelů Stránek či veřejnosti.

Upozorňujeme také, že jak naše podnikání roste, můžeme prodat nebo koupit různá aktiva. V nepravděpodobném případě, že prodáme některá z našich aktiv nebo veškerá naše aktiva, nebo že jedny či vícero našich webových stránek získá jiná společnost, mohou být mezi těmito převedenými aktivy informace o našich uživatelích.

Analytická služba Google Analytics

Za účelem optimalizace našeho podnikání používáme také analytickou službu pro inzerenty Google Analytics Advertiser Features. Funkce pro inzerenty zahrnují:

 • Remarketing (cílení internetové reklamy) s Google Analytics
 • Google Display Network Impression Reporting – nástroj hlášení, jaký dojem zanechaly reklamy umístěné na síť Google
 • Integrace platformy DoubleClick 
 • Google Analytics Demographics and Interest Reporting (demografické údaje a přehledy zájmů Google Analytics)

Povolením těchto funkcí Display z Google Analytics je naší povinností informovat naše návštěvníky tím, že zveřejníme používání těchto funkcí a že my a prodejci třetích stran používáme cookies (jako je Google Analytics cookie) nebo jiné identifikátory prvého řádu a cookies třetích stran (jako jsou Kartra cookie) nebo jiné identifikátory třetích stran společně za účelem shromažďování údajů o vašich aktivitách na našich stránkách. Kromě jiných využití nám to umožňuje kontaktovat vás e-mailem, jestliže začnete vyplňovat náš objednávkový formulář, ale opustíte jej před dokončením vyplnění, abychom vám připomněli, že máte svou objednávku dokončit. „Remarketingové“ funkce nám umožňují oslovit lidi, kteří dříve navštívili naše stránky, a přiřadit správné reklamní sdělení ke správnému publiku.

Používání cookies společností Google můžete odmítnout tak, že navštívíte nastavení reklamy na Google a/nebo můžete odmítnout používání cookies prodejce třetí strany tak, že navštívíte stránku opt-out (odmítnutí) iniciativy Network Advertising Initiative.

Facebook

Jakožto inzerenti na Facebooku a prostřednictvím naší facebookové stránky můžeme my (nikoli Facebook) shromažďovat obsah nebo informace od uživatele Facebooku a tyto informace mohou být využívány stejným způsobem, který je specifikován v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasíte s naším shromažďováním takovýchto informací.

Dodržujeme omezení využívání údajů společnosti Facebook.

 • Jakékoli reklamní údaje shromážděné, získané nebo vyplývající z naší facebookové reklamy („facebookové reklamní údaje“) jsou sdíleny pouze s osobou jednající naším jménem, jako např. naším poskytovatelem služeb. Jsme odpovědní za to, že zajistíme, aby naši poskytovatelé služeb chránili jakékoli facebookové reklamní údaje nebo jakékoli jiné od nás získané informace, omezili naše využití všech těchto informací a zachovávali je v tajnosti a zabezpečili je.
 • Nevyužíváme facebookové reklamní údaje pro žádné účely (včetně retargetingu, smíšení údajů napříč několika inzertními kampaněmi nebo umožnění piggybackingu či přesměrování s tagy), vyjma na souhrnném a anonymním základě (vyjma případů povolených Facebookem) a pouze k posouzení výkonnosti a účinnosti našich facebookových reklamních kampaní.
 • Nevyužíváme facebookové reklamní údaje, včetně kritérií cílení pro facebookovou reklamu, k budování, připojení k, úpravě, ovlivňování nebo zvětšení uživatelských profilů, včetně profilů spojených s jakýmkoli identifikátorem mobilního zařízení nebo jinými jedinečnými identifikátory, které určí totožnost jakéhokoli konkrétního uživatele, prohlížeče, počítače nebo zařízení.
 • Nepředáváme žádné facebookové reklamní údaje (včetně anonymních, souhrnných nebo odvozených údajů) žádné reklamní síti, výměně reklam, zprostředkovateli údajů nebo jiné reklamní službě či službě spojené s vyčíslením v penězích.

Prohlášení o soukromí dětí

Toto prohlášení o soukromí dětí vysvětluje naše postupy s ohledem na online shromažďování a využívání osobních údajů od dětí mladších třinácti let a poskytuje důležité informace týkající se jejich práv podle federálního zákona ohledně těchto informací.

 • Tyto stránky nejsou určeny dětem mladším třinácti let a my v rámci Stránek vědomě NESHROMAŽĎUJEME osobní informace od dětí mladších třinácti let. Prověřujeme uživatele, kteří si přejí poskytnout osobní informace, abychom uživatelům mladším třinácti let zabránili v poskytnutí těchto informací. Pokud zjistíme, že jsme v rámci Stránek nedopatřením obdrželi osobní informace od uživatele mladšího třinácti let, takovéto informace vymažeme z našich záznamů. Pokud budeme v budoucnu naše postupy měnit, získáme před shromažďováním jakýchkoli osobních údajů od dětí mladších třinácti let v rámci stránek předchozí ověřitelný souhlas rodičů.
 • Jelikož neshromažďujeme jakékoli osobní informace od dětí mladších třinácti let v rámci Stránek, také vědomě NEPŘEDÁVÁME tyto informace třetím stranám.
 • NEDOVOLUJEME vědomě dětem mladším třinácti let veřejně publikovat nebo jinak předávat osobní kontaktní údaje prostřednictvím Stránek.
 • Jelikož neshromažďujeme jakékoli osobní informace od dětí mladších třinácti let v rámci stránek, NEPODMIŇUJEME účast dítěte mladšího třinácti let na online aktivitách Stránek poskytnutím osobních informací. 

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR)

GDPR vstupuje v účinnost dne 25. května 2018 a je určeno k ochraně údajů občanů Evropské unie (EU).

Jakožto společnost, která obchoduje se svými stránkami, obsahem, produkty a/nebo službami online, necílíme náš marketing konkrétně jakýmkoli smysluplným způsobem na EU nebo podnikání v nebo pro EU. Pokud jsou údaje, které nám poskytnete v průběhu vašeho používání našich stránek, obsahu, produktů a/nebo služeb, řízeny GDPR, budeme dodržovat příslušné části nařízení. 

Pokud jste občan s pobytem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo vstupujete na tyto stránky z EHP, máte právo od nás požadovat: přístup k vašim osobním údajům; opravu nebo výmaz; přenosnost; a omezení nebo námitku proti zpracování vašich osobních údajů. To zahrnuje „právo být zapomenut.“

Jak vaše informace uchováváme?

Vaše informace jsou uchovávány na serveru Kartra, který poskytuje lstylemovement.cz obsah a zasílání zpráv. K vašim informacím mohou mít přístup pouze oprávněné osoby, které pomáhají spravovat tyto seznamy za účelem doručování informací. 

Veškerá sdělení nebo emaily, které vám lstylemovement.cz či lstylemovement.com zašle, v sobě obsahují odkaz pro odhlášení odběru. Můžete se kdykoli sami vyškrtnout z našeho seznamu zájemců o zasílání tak, že kliknete na odkaz pro odhlášení odběru, který lze nalézt v každém sdělení, které vám zasíláme.

Upozornění

Třebaže je to vysoce nepravděpodobné, tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou kdykoli dle našeho volného uvážení změnit. Pokud bychom museli tyto zásady aktualizovat, zveřejníme aktualizace na této straně našich webových stránek.

Máte-li jakékoli dotazy či obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, adresujte nám je prosím na:

info@lstylemovement.cz


Privacy Policy

Effective Date: March, 2020

The following Privacy Policy governs the online information collection practices of Kaufman Family, LLC  (IČ 04229223, sídlem Přívozní 1, Praha 7) under the name Lifestyle Movement (“we” or “us”). Specifically, it outlines the types of information that we gather about you while you are using our websites or links for materiál download (all called the “Site”), and the ways in which we use this information. This Privacy Policy, including our children’s privacy statement, does not apply to any information you may provide to us or that we may collect offline and/or through other means (for example, at a live event, via telephone, or through the mail).

Please read this Privacy Policy carefully. By visiting and using the Site, you agree that your use of our Site, and any dispute over privacy, is governed by this Privacy Policy. Because the Web is an evolving medium, we may need to change our Privacy Policy at some point in the future, in which case we’ll post the changes to this Privacy Policy on this website and update the Effective Date of the policy to reflect the date of the changes. By continuing to use the Site after we post any such changes, you accept the Privacy Policy as modified.

How We Collect and Use Information

We may collect and store personal or other information that you voluntarily supply to us online while using the Site (e.g., while on the Site or in responding via email to a feature provided on the Site). lstylemovement.com or lstylemovement.cz only contacts individuals who specifically request that we do so or in the event that they have signed up to receive our messaging, attended one of our events, or have purchased one of our products. collects personally identifying information from our users during online registration and online purchasing. Generally, this information includes the name and e-mail address for registration or opt-in purposes and name, postal address, and credit card information when registering for our events or purchasing our products. All of this information is provided to us by you.

We also collect and store information that is generated automatically as you navigate online through the Site. For example, we may collect information about your computer’s connection to the Internet, which allows us, among other things, to improve the delivery of our web pages to you and to measure traffic on the Site. We also may use a standard feature found in browser software called a “cookie” to enhance your experience with the Site. Cookies are small files that your web browser places on your hard drive for record-keeping purposes. By showing how and when visitors use the Site, cookies help us deliver advertisements, identify how many unique users visit us, and track user trends and patterns. They also prevent you from having to re-enter your preferences on certain areas of the Site where you may have entered preference information before. The Site also may use web beacons (single-pixel graphic files also known as “transparent GIFs”) to access cookies and to count users who visit the Site or open HTML-formatted email messages.

We use the information we collect from you while you are using the Site in a variety of ways, including using the information to customize features; advertising that appears on the Site; and, making other offers available to you via email, direct mail or otherwise. We also may provide your information to third parties, such as service providers contractors and third-party publishers and advertisers for a variety of purposes. Unless you inform us in accordance with the process described below, we reserve the right to use, and to disclose to third parties, all of the information collected from and about you while you are using the Site in any way and for any purpose, such as to enable us or a third party to provide you with information about products and services. If you do not wish your information to be used for these purposes, you must send a letter to the Online Privacy Coordinator whose address is listed at the end of this Privacy Policy requesting to be taken off any lists of information that may be used for these purposes or that may be given or sold to third-parties.

Please keep in mind that whenever you voluntarily make your personal information available for viewing by third parties online – for example on message boards, web logs, through email, or in chat areas – that information can be seen, collected and used by others besides us. We cannot be responsible for any unauthorized third-party use of such information.

Some of our third-party advertisers and ad servers that place and present advertising on the Site also may collect information from you via cookies, web beacons or similar technologies. These third-party advertisers and ad servers may use the information they collect to help present their advertisements, to help measure and research the advertisements’ effectiveness, or for other purposes. The use and collection of your information by these third-party advertisers and ad servers is governed by the relevant third-party’s privacy policy and is not covered by our Privacy Policy. Indeed, the privacy policies of these third-party advertisers and ad servers may be different from ours. If you have any concerns about a third party’s use of cookies or web beacons or use of your information, you should visit that party’s website and review its privacy policy.

The Site also includes links to other websites and provides access to products and services offered by third parties, whose privacy policies we do not control. When you access another website or purchase third-party products or services through the Site, use of any information you provide is governed by the privacy policy of the operator of the site you are visiting or the provider of such products or services.

We may also make some content, products, and services available through our Site or by emailing messages to you through cooperative relationships with third-party providers, where the brands of our provider partner appear on the Site in connection with such content, products and/or services. We may share with our provider partner any information you provide, or that is collected, in the course of visiting any pages that are made available in cooperation with our provider partner. In some cases, the provider partner may collect information from you directly, in which cases the privacy policy of our provider partner may apply to the provider partner’s use of your information. The privacy policy of our provider partners may differ from ours. If you have any questions regarding the privacy policy of one of our provider partners, you should contact the provider partner directly for more information.

Be aware that we may occasionally release information about our visitors when the release is appropriate to comply with the law or to protect the rights, property or safety of users of the Site or the public.

Please also note that as our business grows, we may buy or sell various assets. In the unlikely event that we sell some or all of our assets, or one or more of our websites is acquired by another company, information about our users may be among the transferred assets.

Google Analytics

We also use Google Analytics Advertiser Features to optimize our business. Advertiser features include:

•        Remarketing with Google Analytics

•        Google Display Network Impression Reporting

•        DoubleClick Platform integrations

•        Google Analytics Demographics and Interest Reporting

By enabling these Google Analytics Display features, we are required to notify our visitors by disclosing the use of these features and that we and third-party vendors use first-party cookies (such as the Google Analytics cookie) or other first-party identifiers, and third-party cookies (such as the Kartra cookie) or other third-party identifiers together to gather data about your activities on our Site.  Among other uses, this allows us to contact you if you begin to fill out our check-out form but abandon it before completion with an email reminding you to complete your order.  The “Remarketing” feature allows us to reach people who previously visited our Site, and match the right audience with the right advertising message.

You can opt out of Google’s use of cookies by visiting Google’s ad settings and/or you may opt out of a third-party vendor’s use of cookies by visiting the Network Advertising Initiative opt-out page.

Facebook

As advertisers on Facebook and through our Facebook page, we, (not Facebook) may collect content or information from a Facebook user and such information may be used in the same manner specified in this Privacy Policy. You consent to our collection of such information.

We abide by Facebook’s Data Use Restrictions.

•        Any ad data collected, received or derived from our Facebook ad (“Facebook advertising data”) is only shared with someone acting on our behalf, such as our service provider. We are responsible for ensuring that our service providers protect any Facebook advertising data or any other information obtained from us, limit our use of all of that information, and keep it confidential and secure.

•        We do not use Facebook advertising data for any purpose (including retargeting, commingling data across multiple advertisers’ campaigns, or allowing piggybacking or redirecting with tags), except on an aggregate and anonymous basis (unless authorized by Facebook) and only to assess the performance and effectiveness of our Facebook advertising campaigns.

•        We do not use Facebook advertising data, including the targeting criteria for a Facebook ad, to build, append to, edit, influence, or augment user profiles, including profiles associated with any mobile device identifier or other unique identifiers that identify any particular user, browser, computer or device.

•        We do not transfer any Facebook advertising data (including anonymous, aggregate, or derived data) to any ad network, ad exchange, data broker or other advertising or monetization related service.

Children’s Privacy Statement

This children’s privacy statement explains our practices with respect to the online collection and use of personal information from children under the age of thirteen and provides important information regarding their rights under federal law with respect to such information.

•        This Site is not directed to children under the age of thirteen and we do NOT knowingly collect personally identifiable information from children under the age of thirteen as part of the Site. We screen users who wish to provide personal information in order to prevent users under the age of thirteen from providing such information. If we become aware that we have inadvertently received personally identifiable information from a user under the age of thirteen as part of the Site, we will delete such information from our records. If we change our practices in the future, we will obtain prior, verifiable parental consent before collecting any personally identifiable information from children under the age of thirteen as part of the Site.

•        Because we do not collect any personally identifiable information from children under the age of thirteen as part of the Site, we also do NOT knowingly distribute such information to third parties.

•        We do NOT knowingly allow children under the age of thirteen to publicly post or otherwise distribute personally identifiable contact information through the Site.

•        Because we do not collect any personally identifiable information from children under the age of thirteen as part of the Site, we do NOT condition the participation of a child under thirteen in the Site’s online activities on providing personally identifiable information. 

General Data Privacy Regulation (GDPR)

The GDPR takes effect on May 25, 2018, and is intended to protect the data of European Union (EU) citizens.

As a company that markets its site, content, products and/or services online we do not specifically target our marketing to the EU or conduct business in or to the EU in any meaningful way. If the data that you provide to us in the course of your use of our site, content, products and/or services is governed by GDPR, we will abide by the relevant portions of the Regulation.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA) or are accessing this site from within the EEA, you may have the right to request: access to, correction of, deletion of; portability of; and restriction or objection to processing, of your personal data, from us. This includes the “right to be forgotten.”

How do we store your information?

Your information is stored at the list server that delivers lstylemovement.com content and messaging. Your information can only be accessed by those who help manage those lists in order to deliver e-mail to those who would like to receive jjvirgin.com material.

All of the messaging or emails that are sent to you by lstylemovement.com include an unsubscribe link in them. You can remove yourself at any time from our mailing list by clicking on the unsubscribe link that can be found in every communication that we send you.

Disclaimer

Although it is highly unlikely, this policy may be changed at any time at our discretion. If we should update this policy, we will post the updates to this page on our Website.

If you have any questions or concerns regarding our privacy policy please direct them to:

info@lstylemovement.com